Wołów - spotkanie inauguracyjne, gościem spotkania będzie dr Sławomir Węgrzynowicz nt. " Miejsce Polski we współczesnej polityce Rosji", oraz spotkanie z Pawłem Hreniakiem, radnym Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nt. "Problemy dotyczące naszego miasta i regionu", 28 kwietnia, g. 18, restauracja "Splendor" .


III rocznica Tragedii Smoleńskiej

Obchody III rocznicy tragedii smoleńskiej w Wołowie odbyły się w dniu 9 kwietnia. W dniu tym o godz. 18 została odprawiona msza św. w intencji osób które zginęły w Smoleńsku. W czasie mszy odczytano wszystkie osoby które zginęły ,wymieniając je z imienia nazwiska i funkcji jakie pełniły grupowo kończąc za każdą wymienioną grupą słowami "zginęły w służbie Ojczyzny cześć im i chwała". Po zakończonej mszy odbyła się prezentacja filmu "Córka".
Biuro Klubów "Gazety Polskiej"505 038 217, (12) 422 03 08;
e-mail klubygp@gazetapolska.pl
ul. Jagiellońska 11/7 31-011 Kraków

Layout i wykonanie: Wójcik A.E.